Skip to main content

Gezonde school

Actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, fris klimaat en aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Op De Stromen is er volop aandacht voor. We hebben zelfs een vignet Gezonde School behaald waarmee we officieel voldoen aan de kwaliteitscriteria van deskundigen.

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen en zeker ook voor kinderen. Jongens en meisjes die zowel geestelijk als lichamelijk gezond zijn, zich veilig voelen en op hun gemak zijn, presteren vaak beter op school. Dit zorgt voor goede resultaten en minder schoolverzuim. Ook in de lessen is het thema gezondheid opgenomen, er is speciale aandacht voor sociale veiligheid.

Bewegen is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met gezondheid. Elke groep krijgt twee keer per week gymles, maar daar houdt de beweging niet bij op. Een paar keer per week loopt elke klas de zogenaamde Daily Mile. We rennen dan een rondje om de school. Wanneer? Dat is elke keer een verrassing!