Skip to main content

Kanjertraining

Al onze leerkrachten en onderwijsassistenten hebben een certificaat waarmee ze Kanjerlessen mogen geven. Het doel is dat onze kinderen positief over zichzelf en klasgenootjes leren denken.

Bij Kanjertraining staan een aantal dingen centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

De Kanjertraining is er speciaal voor kinderen die willen leren meer voor zichzelf op te komen en beter met anderen om te gaan. Sommige kinderen zijn sociaal onhandig of onzeker en hebben wat extra hulp nodig om sociale vaardigheden aan te leren of te verbeteren. Uiteindelijk willen we dat de kinderen van De Stromen zichzelf durven te zijn, zich veilig voelen, hun gevoelens kunnen uiten, zelfvertrouwen hebben, verantwoordelijkheid nemen, respect hebben voor elkaar en voor de leerkracht én dat er niet gepest wordt.